Finansiering

Genom att hyra får ditt företag tillgång till de möbler och den inredning ni behöver utan att balansräkningen belastas och utan att soliditeten påverkas negativt.

Hyran är en till 100 procent avdragsgill avgift, både skattemässigt och resultatmässigt. Hyresavtal med kortare avtalstid än fem år ger dessutom snabbare avskrivning skattemässigt.

Att hyra ger dig också andra fördelar. Du kan enkelt komplettera eller byta utrustning under avtalstidens gång. Genom att hyra kan du investera i ny utrustning utan att likviditeten belastas. Om du så skulle vilja kan hyresavtalet också förtidsinlösas.

Att ta hjälp av Kontorsspecial är enkelt och snabbt. Vi har paketerade lösningar med allt från inredningsförslag och möblemang till montering och fördelaktig finansiering.

dator webbshop 

Bladdra _i _var _katalog

ÖPPETTIDER 2019

facebook2instagram2