Ergonomi
- var vän med din kropp!


Det går att skapa arbetsmiljöer som bidrar till att vi bättre både klarar av, och trivs med, de uppgifter vi har att utföra. Komforten har stor betydelse för prestationen!

Vi människor är väldigt olika! Därför behöver varje arbetsplats anpassas med hänsyn tagen till individens behov och preferenser.

För oss på Kontorsspecials avdelning för möbler och inredning är ergonomin en hjärtefråga. Ergonomi handlar visserligen om att ha bra möbler med rätt inställningar men också om att sörja för en god både ljus- och ljudmiljö.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Backapp 0182

dator webbshop 

Bladdra _i _var _katalog

ÖPPETTIDER 2019

facebook2instagram2